กำหนดชำระเงิน Early Bird ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เพื่อตีพิมพ์ลง Proceeding ชำระเงิน โดยสามารถศึกษาวิธีการตาม ขั้นตอนการส่งผลงาน

*** วิธีการการขอออกหนังสือตอบรับบทความให้ผู้ส่งบทความ ส่งข้อมูลและรายละเอียด Paper ID, ชื่อผู้แต่งบทความ มาที่ Email : ecti.secretary@gmail.com

Download กำหนดการนำเสนอผลงาน
*ผู้นำเสนอบทความทุกท่าน ต้องส่งไฟล์นำเสนอ (PPT และ PDF) ณ ห้องนำเสนอ ก่อนเริ่ม Session 15 นาที

:: คลิกเพื่อ ลงทะเบียน ::

:: คลิกเพื่อ สมัครสมาชิก(Ecti Member) ::

พิเศษ!!! สำหรับผู้ลงทะเบียนประเภท Regular ในช่วง Early Bird รับสิทธิ์เป็น ECTI Member ฟรี 1 ปี!!!

แจ้งปัญหาการลงทะเบียนหรือ Payment กรุณาติดต่อ หรือส่งหลักฐานได้ทาง
Email: ecti.secretary@gmail.com ครับ

* หมายเหตุ
1.Regular, ECTI-Member, Student Non Member, ECTI-Student-Member สามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Proceeding, CD-ROM, Bag, Souvenir, Coffee-break, Lunch, Dinner banquet
2.Accompany สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ CD-ROM, Coffee-break, Lunch, Dinner banquet
3.บัตรเพิ่มเติมสำหรับ Dinner banquet สามารถติดต่อซื้อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน (เด็กความสูงน้อยกว่า 120 ซม. ไม่ต้องใช้บัตร Dinner banquet)


ประสานงานได้ที่ :
EMAIL : ecticard2017@gmail.com
รศ.ดร.อลงกรณ์ พรมที 083-0860903 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ.ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์ 095-669-2469 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ.ปริญญา รจนา 081-262-8388 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ 087-988-2503 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย